Home

Zaak T-196/09: Beschikking van het Gerecht van 1 maart 2010 - TerreStar Europe/Commissie

Zaak T-196/09: Beschikking van het Gerecht van 1 maart 2010 - TerreStar Europe/Commissie

Beschikking van het Gerecht van 1 maart 2010 - TerreStar Europe/Commissie

(Zaak T-196/09) [1]

2010/C 113/115

Procestaal: Engels

De president van de Vierde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 167 van 18.7.2009.

--------------------------------------------------