Home

Zaak T-251/09: Beschikking van het Gerecht van 5 januari 2010 - Société des Pétroles Shell/Commissie

Zaak T-251/09: Beschikking van het Gerecht van 5 januari 2010 - Société des Pétroles Shell/Commissie

Beschikking van het Gerecht van 5 januari 2010 - Société des Pétroles Shell/Commissie

(Zaak T-251/09) [1]

2010/C 51/88

Procestaal: Frans

De president van de Achtste kamer van het Gerecht heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 193 van 15.8.2009.

--------------------------------------------------