Home

Zaak T-257/09: Beschikking van het Gerecht van 12 april 2010 - Aecops/Commissie

Zaak T-257/09: Beschikking van het Gerecht van 12 april 2010 - Aecops/Commissie

Beschikking van het Gerecht van 12 april 2010 - Aecops/Commissie

(Zaak T-257/09) [1]

2010/C 148/89

Procestaal: Portugees

De president van de Vijfde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 220 van 12.9.2009.

--------------------------------------------------