Home

Zaak T-263/09: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 12 november 2009 - Mannatech/BHIM (BOUNCEBACK)

Zaak T-263/09: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 12 november 2009 - Mannatech/BHIM (BOUNCEBACK)

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 12 november 2009 - Mannatech/BHIM (BOUNCEBACK)

(Zaak T-263/09) [1]

2010/C 11/75

Procestaal: Engels

De president van de Vijfde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 205 van 29.8.2009.

--------------------------------------------------