Home

Zaak T-414/09: Beschikking van het Gerecht van 4 maart 2010 - Henkel/BHIM - JLO Holding (LIVE) ( Gemeenschapsmerk - Procedure tot vervallenverklaring - Intrekking van verzoek tot vervallenverklaring - Afdoening zonder beslissing )

Zaak T-414/09: Beschikking van het Gerecht van 4 maart 2010 - Henkel/BHIM - JLO Holding (LIVE) ( Gemeenschapsmerk - Procedure tot vervallenverklaring - Intrekking van verzoek tot vervallenverklaring - Afdoening zonder beslissing )

Beschikking van het Gerecht van 4 maart 2010 - Henkel/BHIM - JLO Holding (LIVE)

(Zaak T-414/09) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Duitsland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Milbradt, vervolgens C. Milbradt en H. Van Volxem, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (vertegenwoordiger: B. Schmidt, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: JLO Holding Company, LLC (Santa Monica, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: A. Klett, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 30 juli 2009 (zaak R 609/2008-1) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Henkel AG & Co. KGaA en JLO Holding Company, LLC

Dictum

1. Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2. Iedere partij zal haar eigen kosten dragen.

[1] PB C 312 van 19.12.2009.

--------------------------------------------------