Home

Zaak C-1/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 maart 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Centre d’exportation du livre français (CELF), in liquidatie, Ministre de la Culture et de la Communication/Société internationale de diffusion et d'édition (Staatssteun — Artikel 88, lid 3, EG — Met gemeenschappelijke markt verenigbaar verklaarde onrechtmatige steun — Nietigverklaring van beschikking van Commissie — Nationale rechterlijke instanties — Verzoek tot terugvordering van onrechtmatig verleende steun — Opschorting van uitspraak tot vaststelling van nieuwe beschikking van Commissie — Mogelijke beperking terugbetalingsverplichting door buitengewone omstandigheden)

Zaak C-1/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 maart 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Centre d’exportation du livre français (CELF), in liquidatie, Ministre de la Culture et de la Communication/Société internationale de diffusion et d'édition (Staatssteun — Artikel 88, lid 3, EG — Met gemeenschappelijke markt verenigbaar verklaarde onrechtmatige steun — Nietigverklaring van beschikking van Commissie — Nationale rechterlijke instanties — Verzoek tot terugvordering van onrechtmatig verleende steun — Opschorting van uitspraak tot vaststelling van nieuwe beschikking van Commissie — Mogelijke beperking terugbetalingsverplichting door buitengewone omstandigheden)

1.5.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 113/13


Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 maart 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Centre d’exportation du livre français (CELF), in liquidatie, Ministre de la Culture et de la Communication/Société internationale de diffusion et d'édition

(Zaak C-1/09)(1)

(Staatssteun - Artikel 88, lid 3, EG - Met gemeenschappelijke markt verenigbaar verklaarde onrechtmatige steun - Nietigverklaring van beschikking van Commissie - Nationale rechterlijke instanties - Verzoek tot terugvordering van onrechtmatig verleende steun - Opschorting van uitspraak tot vaststelling van nieuwe beschikking van Commissie - Mogelijke beperking terugbetalingsverplichting door buitengewone omstandigheden)

2010/C 113/18

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Conseil d’État

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Centre d’exportation du livre français (CELF), in liquidatie, Ministre de la Culture et de la Communication

Verwerende partij: Société internationale de diffusion et d’édition

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Conseil d’État (Frankrijk) — Staatssteun — Uitvoersteun in de boekensector — Verplichting tot terugbetaling van onrechtmatig verleende steun — Mogelijkheid, de terugbetaling van het steunbedrag op te schorten totdat de Commissie definitief heeft beslist over de verenigbaarheid van de steun met het Verdrag? — Beperking van terugvordering van de steun geoorloofd op grond van een buitengewone ontvankelijkheid?

Dictum

1.

Een nationale rechter bij wie een verzoek tot terugbetaling van onwettige staatsteun aanhangig is gemaakt op basis van artikel 88, lid 3, EG, mag zijn uitspraak op dit verzoek niet aanhouden totdat de Commissie van de Europese Gemeenschappen zich heeft uitgesproken over de verenigbaarheid van de steun met de gemeenschappelijke markt na de nietigverklaring van een eerdere positieve beschikking.

2.

De vaststelling door de Commissie van de Europese Gemeenschappen van drie opeenvolgende beschikkingen waarin steun verenigbaar is verklaard met de gemeenschappelijke markt, die vervolgens door de gemeenschapsrechter nietig zijn verklaard, is op zichzelf geen buitengewone omstandigheid op grond waarvan de verplichting voor de ontvanger tot terugbetaling van de steun kan worden beperkt, indien deze in strijd met artikel 88, lid 3, EG tot uitvoering is gebracht.