Home

Zaak C-354/09: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 15 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën (Communautair douanewetboek — Artikel 33 — Douanewaarde van goederen — Opname van douanerechten — Leveringsvoorwaarde „Delivered Duty Paid” )

Zaak C-354/09: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 15 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën (Communautair douanewetboek — Artikel 33 — Douanewaarde van goederen — Opname van douanerechten — Leveringsvoorwaarde „Delivered Duty Paid” )

11.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 246/11


Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 15 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën

(Zaak C-354/09)(1)

(Communautair douanewetboek - Artikel 33 - Douanewaarde van goederen - Opname van douanerechten - Leveringsvoorwaarde „Delivered Duty Paid”)

2010/C 246/17

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Hoge Raad der Nederlanden

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Gaston Schul BV

Verwerende partij: Staatssecretaris van Financiën

Voorwerp

Uitlegging van de artikelen 33, eerste alinea, en sub f, en 220 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302, blz. 1) — Douanewaarde — Overeenkomst met als leveringsvoorwaarde „Delivered Duty Paid”, gesloten in de veronderstelling dat geen douanerechten verschuldigd zouden zijn — Bedrag niet vermeld — Wel of geen onderdeel van de douanewaarde

Dictum

De in artikel 33 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek gestelde voorwaarde dat invoerrechten „onderscheiden” zijn van de werkelijk betaalde of te betalen prijs voor de ingevoerde goederen is vervuld, wanneer de contractpartijen overeengekomen zijn dat de goederen DDP („Delivered Duty Paid”) zullen worden geleverd en zij deze vermelding op de douaneaangifte hebben ingeschreven, maar zij wegens een vergissing inzake de oorsprong van die goederen geen bedrag aan invoerrechten hebben vermeld.