Home

Zaak C-23/09 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 22 januari 2010 — ecoblue AG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Ouder merk BLUE — Woordteken „Ecoblue” — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens)

Zaak C-23/09 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 22 januari 2010 — ecoblue AG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Ouder merk BLUE — Woordteken „Ecoblue” — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens)

22.5.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 134/11


Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 22 januari 2010 — ecoblue AG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

(Zaak C-23/09 P)(1)

(Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 8, lid 1, sub b - Ouder merk BLUE - Woordteken „Ecoblue” - Verwarringsgevaar - Overeenstemmende tekens)

2010/C 134/17

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: ecoblue AG (vertegenwoordiger: C. Osterrieth, Rechtsanwalt)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: D. Botis, gemachtigde), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 12 november 2008, ecoblue AG/BHIM (T-281/07), houdende verwerping van het beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „Ecoblue” voor diensten van de klassen 35, 36 en 38 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 844/2006-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 april 2007 waarbij is verworpen het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „BLUE” voor waren en diensten van de klassen 9, 36 en 38, alsook van andere gemeenschapswoordmerken die het woord „BLUE” bevatten

Dictum

1.

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2.

ecoblue AG wordt verwezen in de kosten.