Home

Zaak C-46/09: Beschikking van de president van de Zevende kamer van het Hof van 4 december 2009 — Europese Commissie/Republiek Estland

Zaak C-46/09: Beschikking van de president van de Zevende kamer van het Hof van 4 december 2009 — Europese Commissie/Republiek Estland

13.3.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/44


Beschikking van de president van de Zevende kamer van het Hof van 4 december 2009 — Europese Commissie/Republiek Estland

(Zaak C-46/09)(1)

2010/C 63/72

Procestaal: Ests

De president van de Zevende kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.