Home

Zaak C-172/09: Beschikking van de president van de Zesde kamer van het Hof van 10 maart 2010 — Europese Commissie/Republiek Polen

Zaak C-172/09: Beschikking van de president van de Zesde kamer van het Hof van 10 maart 2010 — Europese Commissie/Republiek Polen

5.6.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 148/23


Beschikking van de president van de Zesde kamer van het Hof van 10 maart 2010 — Europese Commissie/Republiek Polen

(Zaak C-172/09)(1)

2010/C 148/37

Procestaal: Pools

De president van de Zesde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.