Home

Zaak C-342/09 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 27 oktober 2010 — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, gevestigd te Gallecs (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, leden 1, sub b, en 5 — Beeldmerk Gallecs — Oppositie van houder van nationale beeldmerken GALLO, GALLO AZEITE NOVO en Azeite Novo en van gemeenschapsbeeldmerk GALLO — Afwijzing van oppositie — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

Zaak C-342/09 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 27 oktober 2010 — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, gevestigd te Gallecs (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, leden 1, sub b, en 5 — Beeldmerk Gallecs — Oppositie van houder van nationale beeldmerken GALLO, GALLO AZEITE NOVO en Azeite Novo en van gemeenschapsbeeldmerk GALLO — Afwijzing van oppositie — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

12.3.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/7


Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 27 oktober 2010 — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, gevestigd te Gallecs

(Zaak C-342/09 P)(1)

(Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 8, leden 1, sub b, en 5 - Beeldmerk Gallecs - Oppositie van houder van nationale beeldmerken GALLO, GALLO AZEITE NOVO en Azeite Novo en van gemeenschapsbeeldmerk GALLO - Afwijzing van oppositie - Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

2011/C 80/11

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA (vertegenwoordiger: B. Braga da Cruz, advogado)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: J. Crespo Carrillo, gemachtigde), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, gevestigd te Gallecs

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Achtste kamer) van 11 juni 2009 in zaak T-151/08, Victor Guedes-Indústria e Comércio, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep ingesteld door de houder van de nationale beeldmerken „GALLO”, „GALLO AZEITE NOVO” en „GALLO AZEITE” en van het gemeenschapsbeeldmerk „GALLO” voor waren en diensten van de klassen 29 en 31, strekkende tot vernietiging van beslissing R 986/2007-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 januari 2008, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van rekwirante tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „Gallecs” voor waren van de klassen 29, 31 en 35 — Schending van artikel 8, leden 1, sub b, en 5, van verordening (EG) nr. 40/94

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Victor Guedes — Indústria e Comércio SA wordt verwezen in de kosten.