Home

Gevoegde zaken C-364/09 P en C-365/09 P: Beschikking van de president van het Hof van 10 februari 2010 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Schwarzbräu GmbH

Gevoegde zaken C-364/09 P en C-365/09 P: Beschikking van de president van het Hof van 10 februari 2010 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Schwarzbräu GmbH

22.5.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 134/28


Beschikking van de president van het Hof van 10 februari 2010 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Schwarzbräu GmbH

(Gevoegde zaken C-364/09 P en C-365/09 P)(1)

2010/C 134/46

Procestaal: Duits

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaken gelast.