Home

Zaak C-3/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hof van Beroep te Gent (België) op 8 januari 2009 — Erotic Center BVBA tegen Belgische Staat

Zaak C-3/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hof van Beroep te Gent (België) op 8 januari 2009 — Erotic Center BVBA tegen Belgische Staat

4.4.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/11


Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hof van Beroep te Gent (België) op 8 januari 2009 — Erotic Center BVBA tegen Belgische Staat

(Zaak C-3/09)

(2009/C 82/20)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Hof van Beroep te Gent

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Erotic Center BVBA

Verweerder: Belgische Staat

Prejudiciële vragen

Moet een cabine die bestaat uit een afsluitbare ruimte waar plaats is voor slechts 1 persoon en waarin deze persoon op een televisiescherm films kan bekijken tegen betaling waarbij deze persoon de filmprojectie zelf op gang brengt door middel van een geldinworp en keuze heeft uit verschillende films en tijdens de betaalde tijd de keuze van de geprojecteerde film voortdurend kan wijzigen, beschouwd worden als een „bioscoop” zoals bedoeld in de zesde BTW-richtlijn nr. 77/388/EEG(1) van de Raad van 17 mei 1977, bijlage H, categorie 7 (ondertussen: Bijlage III, nr. 7 van richtlijn 2006/112/EG(2) van de Raad van 28 november 2006)?