Home

Zaak C-70/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 17 februari 2009 — Alexander Hengartner en Rudolf Gasser / Vorarlberger Landesregierung

Zaak C-70/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 17 februari 2009 — Alexander Hengartner en Rudolf Gasser / Vorarlberger Landesregierung

1.5.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 102/12


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 17 februari 2009 — Alexander Hengartner en Rudolf Gasser / Vorarlberger Landesregierung

(Zaak C-70/09)

2009/C 102/17

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Alexander Hengartner, Rudolf Gasser

Verwerende partij: Vorarlberger Landesregierung

Prejudiciële vraag

Is de beoefening van de jacht waarbij de jachtgerechtigde het geschoten wild in het land zelf verkoopt, ook dan een werkzaamheid anders dan in loondienst in de zin van artikel 43 EG, wanneer deze werkzaamheid globaal gezien niet op het maken van winst is gericht?