Home

Zaak C-183/09: Beroep ingesteld op 26 mei 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

Zaak C-183/09: Beroep ingesteld op 26 mei 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

18.7.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 167/6


Beroep ingesteld op 26 mei 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

(Zaak C-183/09)

2009/C 167/11

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Triantafyllou en I. Dimitriou, gemachtigden)

Verwerende partij: Helleense Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Helleense Republiek, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/112/EG(1) van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens artikel 412 van deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Helleense Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van richtlijn 2006/112/EG in nationaal recht is op 1 januari 2008 verstreken.