Home

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 24 juni 2010.

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 24 juni 2010.

Hogere voorziening - Middelen - Loutere herhaling van voor Gerecht aangevoerde middelen en argumenten (Art. 225 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 112, lid l, sub c) (cf. punten 32-34)

2. Steunmaatregelen van de staten - Beschikking van Commissie - Beoordeling van rechtmatigheid aan hand van gegevens die beschikbaar waren op tijdstip van vaststelling van beschikking (Art. 87 EG) (cf. punt 40)

3. Hogere voorziening - Middelen - Ontoereikende of tegenstrijdige motivering - Ontvankelijkheid (Art. 225 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punt 52)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 14 januari 2009, Kronoply/Commissie (T-162/06), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tot nietigverklaring van beschikking 2006/262/EG van de Commissie van 21 september 2005 waarbij de staatssteun die Duitsland voornemens is aan rekwirante te verlenen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (PB L 94, blz. 50) - Steunvoornemen tot wijziging van vroegere aan de begunstigde verleende steun en bij de Commissie aangemeld na volledige uitvoering van het investeringsproject door middel van de vroeger goedgekeurde steun - Onjuiste beoordeling van het stimulerende effect en van de noodzaak van de litigieuze steun

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Kronoply GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.