Home

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 19 mei 2011.

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 19 mei 2011.

Procedure

-

Kosten

-

Begroting

-

Invorderbare kosten

-

In aanmerking te nemen factoren (Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 73, sub b) (cf. punt 16)

Voorwerp

Artikel 74 van het Reglement voor de procesvoering - Verzoek tot begroting van de proceskosten ten vervolge op de beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 30 juni 2010 in zaak C-448/09 P, Royal Appliance International/BHIM

Dictum

Het totale bedrag van de kosten die Royal Appliance International GmbH aan BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH moet vergoeden, wordt bepaald op 3 303,20 EUR.