Home

Zaak F-44/09: Beroep ingesteld op 17 april 2009 — Knöll/Europol

Zaak F-44/09: Beroep ingesteld op 17 april 2009 — Knöll/Europol

1.8.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 180/64


Beroep ingesteld op 17 april 2009 — Knöll/Europol

(Zaak F-44/09)

2009/C 180/118

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Duitsland) (vertegenwoordiger: P. de Casparis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van 12 juni 2008 waarbij verzoekster is meegedeeld dat haar geen vaste functie kon worden aangeboden alsmede van het besluit van 7 januari 2009 waarbij de klacht tegen het eerste besluit is afgewezen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 12 juni 2008 waarbij verweerder verzoekster heeft meegedeeld dat hij haar geen vaste aanstelling kon aanbieden alsmede van het op de klacht genomen besluit van 7 januari 2009 waarbij verzoeksters grieven tegen het besluit van 12 juni 2008 ongegrond zijn verklaard;

verwijzing van Europol in de kosten.