Home

Zaak T-53/09: Beroep ingesteld op 11 februari 2009 - Cafea/BHIM - Christian (BEST FARM)

Zaak T-53/09: Beroep ingesteld op 11 februari 2009 - Cafea/BHIM - Christian (BEST FARM)

Beroep ingesteld op 11 februari 2009 - Cafea/BHIM - Christian (BEST FARM)

Partijen

Verzoekende partij: Cafea GmbH (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordigers: C. Schumann en M. Hartmann, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Dieter Christian (Frankfurt, Duitsland)

Conclusies

- de beslissing van de eerste kamer van beroep van 27 november 2008 in zaak R 420/2008-1 vernietigen;

- verweerder verwijzen in de kosten van de procedure;

- de merkaanvrager verwijzen in de kosten van de oppositie- en beroepsprocedure voor het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: Dieter Christian

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk "BEST FARM" voor waren van de klassen 29, 30, 31 en 32 (aanvraag nr. 3089281)

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster onder haar vroegere naam KORD Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Oppositiemerk of -teken: Duits woordmerk "BESTFORM" voor waren en diensten van de klassen 1, 29, 30, 32, 33 en 42 (nr. 30056334)

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [1], aangezien er gevaar voor verwarring of althans gevaar voor associatie tussen de conflicterende merken bestaat.

[1] Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

--------------------------------------------------