Home

Zaak T-106/09: Beroep ingesteld op 13 maart 2009 - adp Gauselmann/BHIM - Maclean (Archer Maclean's Mercury)

Zaak T-106/09: Beroep ingesteld op 13 maart 2009 - adp Gauselmann/BHIM - Maclean (Archer Maclean's Mercury)

Beroep ingesteld op 13 maart 2009 - adp Gauselmann/BHIM - Maclean (Archer Maclean's Mercury)

Partijen

Verzoekende partij: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Duitsland) (vertegenwoordiger: P. Koch Moreno, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Archer Maclean (Banbury, Verenigd Koninkrijk)

Conclusies

- verklaring dat de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 12 januari 2009 in zaak R 1266/2007 1, in strijd is met verordening nr. 40/94 van de Raad;

- verklaring dat gemeenschapsmerkaanvraag nr. 4290227 voor de klassen 9 en 28 valt onder het verbod van artikel 8, lid 1, sub b van verordening nr. 40/94; en

- verwijzing van het BHIM en, in voorkomend geval, interveniënt in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk "Archer Maclean's Mercury" voor waren van de klassen 9, 16 en 28 - aanvraagnr. 4290227

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: Duitse merkinschrijving van het woordmerk "Merkur" voor waren en diensten van de klassen 6, 9, 28, 35, 37, 41 en 42

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, aangezien de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat er geen visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenissen zijn tussen de betrokken merken en dat waren van de klassen 9 en 28 niet gelijk zijn, zodat er geen gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken bestaat.

--------------------------------------------------