Home

Zaak T-109/09: Beroep ingesteld op 17 maart 2009 - Rintisch/BHIM - Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIVITAL)

Zaak T-109/09: Beroep ingesteld op 17 maart 2009 - Rintisch/BHIM - Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIVITAL)

Beroep ingesteld op 17 maart 2009 - Rintisch/BHIM - Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIVITAL)

Partijen

Verzoekende partij: Bernhard Rintisch (Bottrop, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Dreyer, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Valfeuri Pates Alimentaires SA (Wittenheim, Frankrijk)

Conclusies

- vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 21 januari 2009 in zaak R 1660/2007-4; en

- verwijzing van het BHIM in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk "PROTIVITAL" voor waren van de klassen 5, 29 en 30 - aanvraag nr. 4843331

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoeker

Oppositiemerk of -teken: Duits woordmerk "PROTI", dat is ingeschreven voor waren van de klassen 29 en 32; Duits beeldmerk "PROTIPOWER", dat is ingeschreven voor waren van de klassen 5, 29 en 32; Duits woordmerk "PROTIPLUS", dat is ingeschreven voor waren van de klassen 5, 29 en 32; Duits woordmerk "PROTITOP", dat is ingeschreven voor waren van de klassen 5, 29, 30 en 32; gemeenschapswoordmerk "PROTI" voor waren van de klassen 5 en 29

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van de Raad doordat de kamer van beroep de oppositie niet ten gronde heeft beoordeeld; schending van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 van de Raad doordat de kamer van beroep geen gebruik heeft gemaakt van haar discretionaire bevoegdheid of minstens heeft nagelaten toe te lichten hoe zij haar discretionaire bevoegdheid heeft uitgeoefend; misbruik van bevoegdheid doordat de kamer van beroep ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de door verzoeker overgelegde documenten en bewijsstukken.

--------------------------------------------------