Home

Zaak T-190/09: Beroep ingesteld op 13 mei 2009 - Longevity Health Products/BHIM - Performing Science (5 HTP)

Zaak T-190/09: Beroep ingesteld op 13 mei 2009 - Longevity Health Products/BHIM - Performing Science (5 HTP)

Beroep ingesteld op 13 mei 2009 - Longevity Health Products/BHIM - Performing Science (5 HTP)

Partijen

Verzoekende partij: Longevity Health Products, Inc. (vertegenwoordiger: J. Korab, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Performing Science LLC

Conclusies

- verklaring dat het beroep van de vennootschap Longevity Health Products, Inc. ontvankelijk is;

- nietigverklaring van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 21 april 2009 en afwijzing van het door Performing Science, LLC. ingediende verzoek tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk CTM 002846483 - "5 HTP", en

- verwijzing van het BHIM in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring is gevorderd: woordmerk "5 HTP", voor waren en diensten van de klassen 5, 16 en 35 (gemeenschapsmerk nr. 2846483)

Houder van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: Performing Science LLC

Beslissing van de nietigheidsafdeling: gedeeltelijke toewijzing van het verzoek tot nietigverklaring van het betrokken merk

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van verzoeksters beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub d, van verordening (EG) nr. 207/2009 [1])

[1] Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1).

--------------------------------------------------