Home

Zaak T-219/09: Beroep ingesteld op 19 mei 2009 - Balfe e.a./Parlement

Zaak T-219/09: Beroep ingesteld op 19 mei 2009 - Balfe e.a./Parlement

Beroep ingesteld op 19 mei 2009 - Balfe e.a./Parlement

Partijen

Verzoekende partijen: Richard Balfe (Newmarket, Verenigd Koninkrijk), C (Milaan, Italië), C (Madrid, Spanje), C (Lancashire, Verenigd Koninkrijk), C (Gnobkummerfeld, Duitsland), C (Longré, Frankrijk), C (Saint-Martin de Crau, Frankrijk), C (Bregenz, Oostenrijk), C (West Yorkshire, Verenigd Koninkrijk), C (Marseille, Frankrijk), C (Rudsebheim, Duitsland), C (Devon, Verenigd Koninkrijk), C (Barcelona, Spanje), C (Parijs, Frankrijk), C (Wexford, Ierland), C (Bolzano, Italië), C (Madrid), C (Porto, Portugal), C (Iaf Nennhau, Verenigd Koninkrijk), C (Milaan), C (Limonest, Frankrijk), C (Colares-Sintra, Portugal), C (Benfica do Ribatejo, Portugal), C (Saint-Étienne, Frankrijk), C (Cournon-d'Auvergne, Frankrijk), C (Lutterworth Leics, Verenigd Koninkrijk), C (Cumbria, Verenigd Koninkrijk), C (Oxfordshire, Verenigd Koninkrijk), C (Bratislava, Slowakije), C (Polen), C (Warschau, Polen), C (Radom, Polen), C (Boulogne-Billancourt, Frankrijk), C (Helsinki, Finland), C (Lyon, Frankrijk), C (Athene, Griekenland), C (Funchal, Portugal), C (Londen, Verenigd Koninkrijk), C (Le Val-d'Ajol, Frankrijk), C (Tallinn, Estland), C (Glasgow, Verenigd Koninkrijk), C (Riom, Frankrijk), C (Hampshire, Verenigd Koninkrijk), C (Coventry, Verenigd Koninkrijk), C (Helsinki), C (Krakau, Polen), C (Pamplona, Spanje), C (Scotland, Verenigd Koninkrijk), C (Lissabon, Portugal), C (Lissabon), C (Parijs), C (Boedapest, Hongarije), C (Maia, Portugal), C (Bielsko-Biala, Polen), C (Wetherby, Verenigd Koninkrijk), C (La Possession, Frankrijk), C (Cornwall, Verenigd Koninkrijk), C (Epernay, Frankrijk), C (Bolton, Verenigd Koninkrijk), C (Kepno, Polen), C (Amsterdam, Nederland), C (Palermo, Italië), C (Kent, Verenigd Koninkrijk), C (Bedforshire, Verenigd Koninkrijk), C (Warschau), Fonds de pension-députés au Parlement européen (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

- nietigverklaring van de besluiten van het Bureau van het Parlement van 9 maart en 3 april 2009 houdende wijzigingen van de vrijwillige aanvullende pensioenregeling van de leden van het Europees Parlement;

- verwijzing van het Parlement in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Met dit beroep vragen verzoekers om nietigverklaring van de besluiten van het Bureau van het Europees Parlement van 9 maart en 3 april 2009 houdende wijziging van de regeling betreffende de (vrijwillige) aanvullende pensioenregeling opgenomen in bijlage VIII bij de regeling betreffende de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement. De wijzigingen betreffen met name de afschaffing van de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 50 jaar vroegtijdig met pensioen te gaan en de mogelijkheid om het pensioen in de vorm van een kapitaal te kunnen ontvangen alsmede de verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 63 jaar.

Tot staving van hun beroep voeren verzoekers vier middelen aan, ontleend aan:

- onbevoegdheid van het Parlement om eenzijdig de voorwaarden van de overeenkomst tot aansluiting bij de vrijwillige aanvullende pensioenregeling te wijzigen;

- schending van verworven rechten alsmede van de beginselen van gelijke behandeling, evenredigheid en rechtszekerheid, met name door miskenning van de duidelijke bewoordingen van het statuut van de leden van het Europees Parlement en door niet te voorzien in enige overgangsregeling;

- fouten in de redenen die in de motivering van de bestreden besluiten zijn opgenomen, zowel wat de wettelijke regeling betreft van dit soort specifieke pensioenregeling, namelijk aanvullend en facultatief, alsook wat het beheer en de financiële situatie van het pensioenfonds betreft;

- schending van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw en nietigheid van louter potestatieve bepalingen, door eenzijdig en met terugwerkende kracht de voorwaarden van de verplichting te wijzigen en niet in een vergoeding te voorzien.

--------------------------------------------------