Home

Zaak T-221/09: Beroep ingesteld op 3 juni 2009 - ERGO Versicherungsgruppe/BHIM - Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

Zaak T-221/09: Beroep ingesteld op 3 juni 2009 - ERGO Versicherungsgruppe/BHIM - Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

Beroep ingesteld op 3 juni 2009 - ERGO Versicherungsgruppe/BHIM - Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

Partijen

Verzoekende partij: ERGO Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Duitsland) (vertegenwoordigers: V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde en J. Pause, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS (Chenôve, Frankrijk)

Conclusies

- beslissing nr. R 520/2008-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 20 maart 2009 vernietigen, en

- verweerder verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk "ERGO Group" voor waren en diensten van de klassen 3 en 5 (aanvraagnr. 3296449)

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS

Oppositiemerk of -teken: woordmerk "URGO" voor waren van de klassen 3 en 5 (gemeenschapsmerk nr. 989863)

Beslissing van de oppositieafdeling: gedeeltelijke toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 [1]], aangezien er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat.

[1] Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

--------------------------------------------------