Home

Zaak T-255/09: Beroep ingesteld op 30 juni 2009 - Caixa Geral de Depósitos/BHIM - Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ( la Caixa )

Zaak T-255/09: Beroep ingesteld op 30 juni 2009 - Caixa Geral de Depósitos/BHIM - Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ( la Caixa )

Beroep ingesteld op 30 juni 2009 - Caixa Geral de Depósitos/BHIM - Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa")

Partijen

Verzoekende partij: Caixa Geral de Depósitos, SA (Lissabon, Portugal) (vertegenwoordigers: F. de la Rosa en M. Lobato García-Miján, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (Barcelona, Spanje)

Conclusies

- de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 24 maart 2009 vernietigen op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009;

- subsidiair, bovengenoemde beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 24 maart 2009 vernietigen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009;

- het Bureau en, in voorkomend geval, interveniënte verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk dat het woordelement "la Caixa" bevat (aanvraagnr. 4685145) voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 36, 38 en 45

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A.

Oppositiemerk of -teken: verschillende Portugese woordmerken die het voorvoegsel "caixa" bevatten (nrs. 357311, 261198, 268466, 302708, 303290, 325155, 325156, 325224, 330542 en 342311) voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 36, en Portugees beeldmerk (nr. 357310) dat de term "caixa" bevat voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 36

Beslissing van de oppositieafdeling: gedeeltelijke toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: toewijzing van het beroep en vernietiging van de litigieuze beslissing

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk, en subsidiair schending van artikel 7, lid 1, sub b, van dezelfde verordening

--------------------------------------------------