Home

Zaak T-263/09: Beroep ingesteld op 7 juli 2009 - Mannatech/BHIM (BOUNCEBACK)

Zaak T-263/09: Beroep ingesteld op 7 juli 2009 - Mannatech/BHIM (BOUNCEBACK)

Beroep ingesteld op 7 juli 2009 - Mannatech/BHIM (BOUNCEBACK)

Partijen

Verzoekende partij: Mannatech, Inc. (Coppell, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: R. Niebel en C. Steuer, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

- vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 26 maart 2009 in zaak nr. R 100/2009-1, en

- verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk "BOUNCEBACK" voor waren van klasse 5

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de merkaanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b, en lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad, aangezien de kamer van beroep de in die wettelijke bepalingen neergelegde wettelijke normen onjuist heeft toegepast.

--------------------------------------------------