Home

Zaak T-289/09: Beroep ingesteld op 24 juli 2009 - Omnicare/BHIM - Astellas Pharma (voorheen Yamanouchi Pharma) (OMNICARE CLINICAL RESEARCH)

Zaak T-289/09: Beroep ingesteld op 24 juli 2009 - Omnicare/BHIM - Astellas Pharma (voorheen Yamanouchi Pharma) (OMNICARE CLINICAL RESEARCH)

Beroep ingesteld op 24 juli 2009 - Omnicare/BHIM - Astellas Pharma (voorheen Yamanouchi Pharma) (OMNICARE CLINICAL RESEARCH)

Partijen

Verzoekende partij: Omnicare, Inc. (Covington, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: M. Edenborough, barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Astellas Pharma GmbH (voorheen Yamanouchi Pharma GmbH) (Heidelberg, Duitsland)

Conclusies

- vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 14 mei 2009 in zaak R 401/2008-4; en

- vergoeding van verzoekster voor de kosten die zijn opgekomen in deze beroepsprocedure voor het Gerecht van eerste aanleg.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk "OMNICARE CLINICAL RESEARCH" voor diensten van klasse 42

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Oppositiemerk of -teken: Duits merk "OMNICARE", dat is ingeschreven voor diensten van de klassen 35, 41 en 42

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de bestreden beslissing en afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat (a) de betrokken merken overeenstemden; (b) het merk waartegen de oppositie was gericht, normaal werd gebruikt; (c) de diensten waarvoor het normale gebruik van het merk was bewezen, soortgelijk waren; en (d) bijgevolg gevaar voor verwarring van de betrokken merken bestond.

--------------------------------------------------