Home

Zaak T-301/09: Beroep ingesteld op 28 juli 2009 - IG Communications/BHIM - Citicorp and Citibank (CITIGATE)

Zaak T-301/09: Beroep ingesteld op 28 juli 2009 - IG Communications/BHIM - Citicorp and Citibank (CITIGATE)

Beroep ingesteld op 28 juli 2009 - IG Communications/BHIM - Citicorp and Citibank (CITIGATE)

Partijen

Verzoekende partij: IG Communications Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: R. Beard, solicitor, en M. Edenborough, barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Citicorp and Citybank, N.A. (New York, Verenigde Staten)

Conclusies

- gehele of, subsidiair, gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 30 april 2009 in zaak R 821/2005-1, en

- vergoeding van verzoekster voor de kosten die zijn opgekomen in deze beroepsprocedure voor het Gerecht van eerste aanleg.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk "CITIGATE" voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35 en 42

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Oppositiemerk of -teken: Duits woordmerk "CITI", dat is ingeschreven voor diensten van klasse 36; gemeenschapsbeeldmerk "citi", dat is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 36; gemeenschapswoordmerk "CITICORP", dat is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 36; gemeenschapswoordmerk "CITIGROUP", dat is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 36; gemeenschapswoordmerk "CITIBOND", dat is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 16, 36 en 38; gemeenschapswoordmerk "CITIEQUITY", dat is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 16, 36 en 42; gemeenschapswoordmerk "CITIGARANT", dat is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 16, 35, 36 en 42; gemeenschapswoordmerk "CITIBANK", dat is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 36; gemeenschapswoordmerk "CITICARD", dat is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 36; gemeenschapswoordmerk "CITIGOLD", dat is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 36; Duits woordmerk "CITIBANK", dat is ingeschreven voor diensten van klasse 36; woordmerk "CITIBANK", dat in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven voor diensten van klasse 36; gemeenschapswoordmerk "THE CITI NEVER SLEEPS", dat is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 36

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de bestreden beslissing en afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er een familie van oudere merken bestond en dat er bijgevolg gevaar voor verwarring van de betrokken merken bestond; schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er een familie van oudere merken bestond en dat er de betrokken merken bijgevolg conflicteerden.

--------------------------------------------------