Home

Zaak T-397/09: Beroep ingesteld op 6 oktober 2009 - Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg/BHIM (beeldmerk dat een wapen weergeeft)

Zaak T-397/09: Beroep ingesteld op 6 oktober 2009 - Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg/BHIM (beeldmerk dat een wapen weergeeft)

Beroep ingesteld op 6 oktober 2009 - Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg/BHIM (beeldmerk dat een wapen weergeeft)

Partijen

Verzoekende partij: Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (Hannover, Duitsland) (vertegenwoordigers: R. Stötzel en J. Hilger, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

- de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 23 juli 2009 in zaak R 1361/2008-1 betreffende gemeenschapsmerkaanvraag nr. 5627245 vernietigen en gemeenschapsmerkaanvraag nr. 5627245 laten publiceren in het Blad van gemeenschapsmerken;

- het BHIM verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk dat een wapen weergeeft in kleur voor waren en diensten van de klassen 16, 25, 28, 32, 33, 35, 39, 41 en 43 (aanvraagnr. 5627245)

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: in het bijzonder schending van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 207/2009 [1], aangezien het aangevraagde merk niet gelijk is aan het tegengeworpen embleem en ook niet de nabootsing ervan uit heraldisch oogpunt is.

[1] Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

--------------------------------------------------