Home

Zaak C-51/09 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 juni 2010 - Barbara Becker/Harman International Industries Inc., Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 8, lid 1, sub b - Woordmerk Barbara Becker - Oppositie door houder van gemeenschapswoordmerken BECKER en BECKER ONLINE PRO - Beoordeling van verwarringsgevaar - Beoordeling van begripsmatige overeenstemming van tekens)

Zaak C-51/09 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 juni 2010 - Barbara Becker/Harman International Industries Inc., Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 8, lid 1, sub b - Woordmerk Barbara Becker - Oppositie door houder van gemeenschapswoordmerken BECKER en BECKER ONLINE PRO - Beoordeling van verwarringsgevaar - Beoordeling van begripsmatige overeenstemming van tekens)

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 juni 2010 - Barbara Becker/Harman International Industries Inc., Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak C-51/09 P) [1]

Partijen

Rekwirante: Barbara Becker (vertegenwoordiger: P. Baronikians, Rechtsanwalt)

Andere partijen in de procedure: Harman International Industries Inc. (vertegenwoordiger: M. Vanhegan, barrister), Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: G. Schneider, gemachtigde)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 2 december 2008, Harman International Industries/BHIM - Becker (Barbara Becker) (T-212/07), waarbij het Gerecht heeft vernietigd beslissing R 502/2006-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 maart 2007 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling die in het kader van de door Harman International Industries, Inc ingestelde oppositie inschrijving had geweigerd van het woordmerk "Barbara Becker" voor waren van klasse 9.

Dictum

1. Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 2 december 2008, Harman International Industries/BHIM - Becker (Barbara Becker) (T-212/07), wordt vernietigd.

2. De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.

3. De beslissing over de kosten wordt aangehouden.

[1] PB C 82 van 4.4.2009.

--------------------------------------------------