Home

Zaak C-54/09 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 juli 2010 - Helleense Republiek/Europese Commissie (Hogere voorziening - Landbouw - Gemeenschappelijke ordening van wijnmarkt - Steun aan herstructurering en omschakeling van wijngaarden - Verordening (EG) nr. 1493/1999 - Vaststelling van definitieve financiële toewijzingen aan lidstaten - Verordening (EG) nr. 1227/2000 - Artikel 16, lid 1 - Termijn - Dwingend karakter)

Zaak C-54/09 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 juli 2010 - Helleense Republiek/Europese Commissie (Hogere voorziening - Landbouw - Gemeenschappelijke ordening van wijnmarkt - Steun aan herstructurering en omschakeling van wijngaarden - Verordening (EG) nr. 1493/1999 - Vaststelling van definitieve financiële toewijzingen aan lidstaten - Verordening (EG) nr. 1227/2000 - Artikel 16, lid 1 - Termijn - Dwingend karakter)

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 juli 2010 - Helleense Republiek/Europese Commissie

(Zaak C-54/09 P) [1]

Partijen

Rekwirante: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: I. Chalkias en M. Tassopoulou, gemachtigden)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: H. Tserepa-Lacombe en F. Jimeno Fernández, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 11 december 2008, Griekenland/Commissie (T-339/06), houdende verwerping van het beroep tot nietigverklaring van beschikking 2006/669/EG van de Commissie van 4 oktober 2006 tot vaststelling, voor het begrotingsjaar 2006, van de definitieve financiële toewijzingen per lidstaat, voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 4348) (PB L 275, blz. 62), voor zover daarbij de hectaren en de definitieve financiële toewijzingen voor Griekenland zijn vastgesteld

Dictum

1. De hogere voorziening wordt afgewezen.

2. De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 82 van 4.4.2009.

--------------------------------------------------