Home

Zaak C-126/09: Beschikking van de president van het Hof van 12 november 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

Zaak C-126/09: Beschikking van de president van het Hof van 12 november 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

Beschikking van de president van het Hof van 12 november 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-126/09) [1]

2010/C 63/74

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 141 van 20.6.2009.

--------------------------------------------------