Home

Zaak C-184/09: Beschikking van de president van het Hof van 20 november 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

Zaak C-184/09: Beschikking van de president van het Hof van 20 november 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

Beschikking van de president van het Hof van 20 november 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

(Zaak C-184/09) [1]

2010/C 51/51

Procestaal: Spaans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 167 van 18.7.2009.

--------------------------------------------------