Home

Zaak C-206/09: Beschikking van de president van het Hof van 18 november 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

Zaak C-206/09: Beschikking van de president van het Hof van 18 november 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

Beschikking van de president van het Hof van 18 november 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

(Zaak C-206/09) [1]

2010/C 51/53

Procestaal: Italiaans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 180 van 1.8.2009.

--------------------------------------------------