Home

Zaak C-312/09: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 17 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Anotato Dikastirio Kyprou - Cyprus) - Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia (Artikel 104, lid 3, tweede alinea, van Reglement voor de procesvoering - Verordening (EG) nr. 1347/2000 - Artikelen 2, 42 en 46 - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken - Bevoegdheid in huwelijkszaken - Toetreding van staat tot Europese Unie - Vóór toetreding geopende echtscheidingsprocedure - Temporele werkingssfeer van verordening (EG) nr. 1347/2000)

Zaak C-312/09: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 17 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Anotato Dikastirio Kyprou - Cyprus) - Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia (Artikel 104, lid 3, tweede alinea, van Reglement voor de procesvoering - Verordening (EG) nr. 1347/2000 - Artikelen 2, 42 en 46 - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken - Bevoegdheid in huwelijkszaken - Toetreding van staat tot Europese Unie - Vóór toetreding geopende echtscheidingsprocedure - Temporele werkingssfeer van verordening (EG) nr. 1347/2000)

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 17 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Anotato Dikastirio Kyprou - Cyprus) - Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia

(Zaak C-312/09) [1]

Verwijzende rechter

Anotato Dikastirio Kyprou

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Giorgos Michalias

Verwerende partij: Christina A. Ioannou-Michalia

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Anotato Dikastirio Kyprou - Bevoegdheid van de rechterlijke instanties van een lidstaat (Cyprus) tot uitlegging en toepassing van de artikelen 2, lid 1, 42 en 46 van verordening (EG) nr. 1347/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen (PB L 160, blz. 19) - Echtscheidingsprocedures, ingeleid door de man bij de rechterlijke instanties in Cyprus na de inwerkingtreding van de verordening maar voordat Cyprus lidstaat werd - Echtscheidingsprocedures, ingeleid door de vrouw na 1 mei 2004 bij de rechterlijke instanties van een andere lidstaat (het Verenigd Koninkrijk) die gedurende de gehele relevante periode lidstaat was - Beide echtgenoten hebben de Cypriotische nationaliteit maar hun vaste woonplaats in het Verenigd Koninkrijk

Dictum

Verordening (EG) nr. 1347/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen, is niet van toepassing op een echtscheidingsvordering die bij een rechterlijke instantie van een staat is ingesteld voordat deze laatste een lidstaat van de Europese Unie werd.

[1] PB C 244 van 10.10.2009.

--------------------------------------------------