Home

Gevoegde zaken C-364/09 P en C-365/09 P: Beschikking van de president van het Hof van 10 februari 2010 - Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Schwarzbräu GmbH

Gevoegde zaken C-364/09 P en C-365/09 P: Beschikking van de president van het Hof van 10 februari 2010 - Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Schwarzbräu GmbH

Beschikking van de president van het Hof van 10 februari 2010 - Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Schwarzbräu GmbH

(Gevoegde zaken C-364/09 P en C-365/09 P) [1]

2010/C 134/46

Procestaal: Duits

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaken gelast.

[1] PB C 267 van 7.11.2009.

--------------------------------------------------