Home

Zaak C-541/09: Beschikking van de president van het Hof van 24 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing van de Giudice di pace di Varese - Italië) - Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

Zaak C-541/09: Beschikking van de president van het Hof van 24 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing van de Giudice di pace di Varese - Italië) - Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

Beschikking van de president van het Hof van 24 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing van de Giudice di pace di Varese - Italië) - Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

(Zaak C-541/09) [1]

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 63 van 13.03.2010.

--------------------------------------------------