Home

Zaak C-82/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias (Griekenland) op 25 februari 2009 - Dimos Agiou Nikolaou Kritis / Ypourgos Anaptyxis kai Trofimon

Zaak C-82/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias (Griekenland) op 25 februari 2009 - Dimos Agiou Nikolaou Kritis / Ypourgos Anaptyxis kai Trofimon

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias (Griekenland) op 25 februari 2009 - Dimos Agiou Nikolaou Kritis / Ypourgos Anaptyxis kai Trofimon

Verwijzende rechter

Symvoulio tis Epikrateias (Griekenland)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Dimos Agiou Nikolaou Kritis

Verwerende partij: Ypourgos Anaptyxis kai Trofimon

Prejudiciële vragen

1) Zijn de in artikel 3, sub a en b, van verordening (EG) nr. 2152/2003 vervatte definities van de begrippen "bos" en "beboste gebieden" ook van toepassing op onderwerpen die wel door regels van nationaal recht maar niet door de verordening bestreken worden en verband houden met de bescherming en het algemene beheer van bossen en beboste gebieden die aan de definities van de verordening voldoen?

2) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, mogen de nationale rechtsstelsels dan gebieden als bos of beboste gebieden aanmerken, die volgens de definities van artikel 3, sub a en b, van verordening nr. 2152/2003 niet als zodanig zijn te beschouwen?

3) Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend is, mag een aldus vastgestelde nationale definitie waarin ook gebieden als "bos" of "beboste gebieden" worden aangemerkt die volgens artikel 3, sub a en b, van verordening nr. 2152/2003 niet als zodanig zijn te beschouwen, van de definities in de verordening afwijken ten aanzien van zowel de constituerende bestanddelen van de in de verordening gegeven definities van deze begrippen, als de getalsmatige invulling van de waarden van constituerende bestanddelen die zij met de definities in de verordening gemeen hebben? Of mag de door het nationale rechtsstelsel gegeven definitie wel andere constituerende bestanddelen van de begrippen "bos" en "beboste gebieden" bevatten dan de verordening, maar mogen de bestanddelen die de nationale definitie met de verordening gemeen heeft, niet getalsmatig worden ingevuld of, indien deze wel getalsmatige worden ingevuld, in dit opzicht althans niet van de verordening afwijken?

--------------------------------------------------