Home

Zaak C-181/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski gradski sad (Bulgarije) op 19 mei 2009 - Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD

Zaak C-181/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski gradski sad (Bulgarije) op 19 mei 2009 - Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski gradski sad (Bulgarije) op 19 mei 2009 - Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD

Verwijzende rechter

Sofiyski gradski sad

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Canon Kabushiki Kaisha

Verwerende partij: IPN Bulgaria OOD

Bij beschikking van 17 september 2009 heeft het Hof (Vijfde kamer) het prejudiciële verzoek als kennelijk niet-ontvankelijk afgewezen.

--------------------------------------------------