Home

Zaak C-388/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundessozialgericht (Duitsland) op 2 oktober 2009 - Joao Filipe da Silva Martins/Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse

Zaak C-388/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundessozialgericht (Duitsland) op 2 oktober 2009 - Joao Filipe da Silva Martins/Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundessozialgericht (Duitsland) op 2 oktober 2009 - Joao Filipe da Silva Martins/Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse

Verwijzende rechter

Bundessozialgericht

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Joao Filipe da Silva Martins

Verwerende partij: Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse

Prejudiciële vraag

Is het verenigbaar met de bepalingen van primair en/of afgeleid recht van de Europese Gemeenschap inzake het vrije verkeer en de sociale zekerheid van migrerende werknemers [inzonderheid artikel 39 EG, artikel 42 EG en de artikelen 27 en 28 van verordening (EEG) nr. 1408/71 [1] ], dat een voormalige werknemer die zowel van de voormalige staat van tewerkstelling als van het land van herkomst een pensioen ontvangt en in de voormalige staat van tewerkstelling een recht op verzorgingstoelage wegens hulpbehoevendheid heeft verkregen, na zijn terugkeer in zijn land van herkomst het recht op verzorgingstoelage verliest?

[1] PB L 149, blz. 2.

--------------------------------------------------