Home

Zaak T-61/09: Arrest van het Gerecht van 13 december 2011 — Meica/BHIM — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Schinken King — Ouder nationaal woordmerk King — Oudere nationale en communautaire woordmerken Curry King — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Motiveringsplicht — Artikel 73 van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening (EG) nr. 207/2009)” )

Zaak T-61/09: Arrest van het Gerecht van 13 december 2011 — Meica/BHIM — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Schinken King — Ouder nationaal woordmerk King — Oudere nationale en communautaire woordmerken Curry King — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Motiveringsplicht — Artikel 73 van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening (EG) nr. 207/2009)” )

4.2.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 32/19


Arrest van het Gerecht van 13 december 2011 — Meica/BHIM — Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

(Zaak T-61/09)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Schinken King - Ouder nationaal woordmerk King - Oudere nationale en communautaire woordmerken Curry King - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) - Motiveringsplicht - Artikel 73 van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening (EG) nr. 207/2009))

2012/C 32/36

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Duitsland) (vertegenwoordiger: S. Russlies, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: A. Führer en G. Schneider, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Bösinger Fleischwaren GmbH (Bösingen, Duitsland)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 11 december 2008 (zaak R 1049/2007-1) inzake een oppositieprocedure tussen Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG en Bösinger Fleischwaren GmbH

Dictum

1)

De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 11 december 2008 (zaak R 1049/2007-1) wordt vernietigd.

2)

Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten alsook in die van Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG.