Home

Zaak T-150/09: Arrest van het Gerecht van 10 oktober 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners/Raad ( „Dumping — Invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China — Status van marktgerichte onderneming — Termijn voor vaststelling van beschikking betreffende deze status — Kennelijk beoordelingsfout — Bewijslast — Correctie van kosten — Artikel 2, lid 5, en lid 7, sub b en c, van verordening (EG) nr. 384/96 (thans artikel 2, lid 5, en lid 7, sub b en c, van verordening (EG) nr. 1225/2009)” )

Zaak T-150/09: Arrest van het Gerecht van 10 oktober 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners/Raad ( „Dumping — Invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China — Status van marktgerichte onderneming — Termijn voor vaststelling van beschikking betreffende deze status — Kennelijk beoordelingsfout — Bewijslast — Correctie van kosten — Artikel 2, lid 5, en lid 7, sub b en c, van verordening (EG) nr. 384/96 (thans artikel 2, lid 5, en lid 7, sub b en c, van verordening (EG) nr. 1225/2009)” )

24.11.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 366/29


Arrest van het Gerecht van 10 oktober 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners/Raad

(Zaak T-150/09)(1)

(Dumping - Invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China - Status van marktgerichte onderneming - Termijn voor vaststelling van beschikking betreffende deze status - Kennelijk beoordelingsfout - Bewijslast - Correctie van kosten - Artikel 2, lid 5, en lid 7, sub b en c, van verordening (EG) nr. 384/96 (thans artikel 2, lid 5, en lid 7, sub b en c, van verordening (EG) nr. 1225/2009))

2012/C 366/54

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (Zhouhan, China) (vertegenwoordigers: F. Graafsma en J. Cornelis, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk J.-P. Hix, gemachtigde, bijgestaan door G. Berrisch en G. Wolf, advocaten, vervolgens J.-P. Hix en B. Driessen, gemachtigden, bijgestaan door G. Berrisch)

Interveniënten aan de zijde van de verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: H. van Vliet en C. Clyne, gemachtigden) en European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Bourgeois, Y. van Gerven en E. Wäktare, vervolgens J. Bourgeois, advocaten)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van verordening (EG) nr. 91/2009 van de Raad van 26 januari 2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 29, blz. 1)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd zal naast haar eigen kosten ook de kosten dragen die de Raad van de Europese Unie en European Industrial Fasteners Institute AISBL zijn opgekomen.

3)

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen.