Home

Zaak T-152/09: Arrest van het Gerecht van 16 december 2011 — Rintisch/BHIM — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk PROTIACTIVE — Oudere nationale woord- en beeldmerken PROTIPLUS, PROTI en PROTIPOWER — Niet-tijdige overlegging van documenten — Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Begrip „andersluidende bepaling” — Regel 20, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 — Regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95” )

Zaak T-152/09: Arrest van het Gerecht van 16 december 2011 — Rintisch/BHIM — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk PROTIACTIVE — Oudere nationale woord- en beeldmerken PROTIPLUS, PROTI en PROTIPOWER — Niet-tijdige overlegging van documenten — Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Begrip „andersluidende bepaling” — Regel 20, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 — Regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95” )

4.2.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 32/21


Arrest van het Gerecht van 16 december 2011 — Rintisch/BHIM — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE)

(Zaak T-152/09)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk PROTIACTIVE - Oudere nationale woord- en beeldmerken PROTIPLUS, PROTI en PROTIPOWER - Niet-tijdige overlegging van documenten - Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009) - Begrip „andersluidende bepaling” - Regel 20, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 - Regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95)

2012/C 32/39

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Bernhard Rintisch (Bottrop, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Dreyer, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: G. Schneider, gemachtigde)

Andere partij(en) in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Wittenheim, Frankrijk) (vertegenwoordiger: F. Baujoin, advocaat)

Voorwerp

Beroep strekkende tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 3 februari 2009 (zaak R 1661/2007-4) inzake een oppositieprocedure tussen Bernhard Rintisch en Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Bernhard Rintisch wordt verwezen in de kosten.