Home

Zaak T-350/09: Beschikking van het Gerecht van 4 juli 2012 — ICO Satellite/Commissie ( „Beroep tot nietigverklaring — Beroepstermijn — Aanvang — Geen verschoonbare dwaling — Kennelijke niet-ontvankelijkheid” )

Zaak T-350/09: Beschikking van het Gerecht van 4 juli 2012 — ICO Satellite/Commissie ( „Beroep tot nietigverklaring — Beroepstermijn — Aanvang — Geen verschoonbare dwaling — Kennelijke niet-ontvankelijkheid” )

8.9.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 273/8


Beschikking van het Gerecht van 4 juli 2012 — ICO Satellite/Commissie

(Zaak T-350/09)(1)

(Beroep tot nietigverklaring - Beroepstermijn - Aanvang - Geen verschoonbare dwaling - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

2012/C 273/12

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ICO Satellite Ltd (Slough, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Tupper, solicitor, D. Anderson, QC, en D. Scannell, barrister)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Braun en A. Nijenhuis, gemachtigden, bijgestaan door D. Van Liedekerke en K. Platteau, advocaten)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: F. Florindo Gijón en G. Kimberley, gemachtigden) en Solaris Mobile Ltd (Dublin, Ierland) (vertegenwoordigers: J. Wheeler, solicitor, en A. Robertson, barrister)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van beschikking 2009/449/EG van de Commissie van 13 mei 2009 inzake de selectie van exploitanten van pan-Europese systemen die mobiele satellietdiensten (MSS) aanbieden (PB L 149, blz. 65).

Dictum

1)

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2)

ICO Satellite Ltd draagt haar eigen kosten en die van de Europese Commissie.

3)

De Raad van de Europese Unie en Solaris Mobile Ltd dragen hun eigen kosten.