Home

Gevoegde zaken T-447/09 en T-449/09: Beschikking van het Gerecht van 16 januari 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commissie

Gevoegde zaken T-447/09 en T-449/09: Beschikking van het Gerecht van 16 januari 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commissie

9.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 71/27


Beschikking van het Gerecht van 16 januari 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commissie

(Gevoegde zaken T-447/09 en T-449/09)(1)

2013/C 71/43

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.