Home

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 9 september 2011.

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 9 september 2011.

Gemeenschapsmerk

-

Gemeenschapsmerk als eigendom

-

Gelijkstelling van gemeenschapsmerk met nationaal merk

-

Draagwijdte van artikel 16 van verordening nr. 40/94 (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 16) (cf. punten 25-27)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 13 november 2008 (zaak R 1888/2007-2) inzake een aanvraag tot inschrijving van de overgang van een gemeenschapsmerk na overdracht

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) David Chalk wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen de noodzakelijke kosten die Reformed Spirits Company Holdings Ltd heeft gemaakt in verband met de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).