Home

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 13 april 2011.

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 13 april 2011.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Absolute weigeringsgronden

-

Merken zonder onderscheidend vermogen (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b) (cf. punten 33-37, 40)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 29 september 2009 (zaak R 554/2009-2) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH als gemeenschapsmerk

Gegevens betreffende de zaak

>lt>10

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Smart Technologies ULC wordt verwezen in de kosten.