Home

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 8 september 2011.

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 8 september 2011.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

-

Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 29, 41-42)

Voorwerp

Verzoek tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 8 oktober 2009 (zaak R 1315/2006-1) inzake een oppositieprocedure tussen MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG en Metronia, SA

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.