Home

Zaak T-254/09: Beroep ingesteld op 26 juni 2009 — Wilo/BHIM (Afbeelding van een groen carter)

Zaak T-254/09: Beroep ingesteld op 26 juni 2009 — Wilo/BHIM (Afbeelding van een groen carter)

29.8.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 205/44


Beroep ingesteld op 26 juni 2009 — Wilo/BHIM (Afbeelding van een groen carter)

(Zaak T-254/09)

2009/C 205/81

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Wilo SE (Dortmund, Duitsland) (vertegenwoordiger: G. Braun, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 30 maart 2009 in zaak R 1196/2008-1;

verwijzing van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk dat een groen carter voorstelt, voor waren van de klassen 7, 9 en 11 (aanvraag nr. 5 620 001)

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009(1)] doordat het aangevraagde merk het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen bezit