Home

Zaak T-341/09: Beroep ingesteld op 27 augustus 2009 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e.a./BHIM (TXAKOLI)

Zaak T-341/09: Beroep ingesteld op 27 augustus 2009 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e.a./BHIM (TXAKOLI)

24.10.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 256/33


Beroep ingesteld op 27 augustus 2009 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e.a./BHIM (TXAKOLI)

(Zaak T-341/09)

2009/C 256/59

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partijen: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava (Amurrio, Spanje), Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia (Leioa, Spanje), Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria (Getaria, Spanje) (vertegenwoordigers: J. Grimau Muñoz en J. Villamor Muguerza, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 4 juni 2009 in zaak R 197/2009-2 vernietigen en de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk „TXAKOLI” (collectief woordmerk) voor de klassen 33, 35, 41 en 42 toewijzen;

het Bureau verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: collectief woordmerk „TXAKOLI” (aanvraag nr. 6 952 014) voor waren en diensten van de klassen 33, 35, 41 en 42

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: onjuiste toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, aangezien deze bepaling niet kan worden toegepast op de term „Txakoli”, gelet op het feit dat deze wordt aangemerkt als een traditionele aanduiding in verordening (EG) nr. 753/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten.(1)